YÖNETİM KUULU BAŞKANI

Ahmet Turan IŞIK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Esra ATEŞ BULUT

GENEL SEKRETER

Derya KAYA

Sayman

Bilgin CÖMERT

Üye

Ayfer KARADAKOVAN