Dernek Başkanı

Ahmet Turan IŞIK

Dernek İkinci Başkanı

Pınar SOYSAL

Dernek Sekreteri

Ali Ekrem AYDIN

Sayman

Bilgin CÖMERT

Üye

Ayfer KARADAKOVAN