PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ KULLANIM ENDİKASYONLARI

PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ KULLANIM ENDİKASYONLARI

UZUN SÜRELİ (>8 HAFTA) KULLANIM İÇİN KESİN ENDİKASYONLAR:

1-Barett’s özofagus

2-Klinik olarak anlamlı (LA Sınıflandırma derecesi C/D) eroziv özofajit

3-GÖRH kaynaklı özofagus darlıkları

4-Zollinger-Ellison sendromu

5-Eozinofilik özofajit

6-GİS kanama riski yüksek, ASA/NSAİİ kullanan hastalarda koruma amaçlı

7-İdiyopatik pulmoner fibrozisin ilerlemesinin önlenmesi


UZUN SÜRELİ (>8 HAFTA) KULLANIM İÇİN RÖLATİF ENDİKASYONLAR:

1-PPI’ya cevap veren endoskopi negatif reflü hastalığı, PPI kesilmesiyle nüks

2-PPI kesilmesiyle tekrarlayan, yanıt veren fonksiyonel dispepsi

3-Laringofaringeal reflüye bağlı PPI yanıt veren üst solunum yolu semptomları, PPI kesilmesiyle nüks

4-Enzim replasmanlı kronik pankreas yetmezliğinde dirençli steatore

5-Eş zamanlı antiplatelet ilaçlar olmadan gastrik ve duodenal peptik ülserde sekonder koruma


UZUN SÜRELİ (>8 HAFTA) KULLANIM ENDİKASYONU OLMAYAN DURUMLAR:

1-Yüksek doz PPI tedavisine yanıt vermeyen eroziv olmayan reflü hastalığı semptomları

2-PPI tedavisine yanıt vermeyen fonksiyonel dispepsi

3-ASA/NSAİD tedavisi yokluğunda steroid tedavisi

4-Mide ve duodenal erozyonları içeren peptik ülser hastalığı dışında, tekrarlayan üst GI kanamanın önlenmesi

5-Eroziv özofajit


KISA SÜRELİ (<8 HAFTA) KULLANIM İÇİN KESİN ENDİKASYONU OLAN DURUMLAR:

1-Helicobacter pylori eradikasyonu

2-Risk faktörleri olan yoğun bakım hastaları için stres ülseri profilaksisi

3-Araştırılmamış GÖRH/dispepsi

4-NSAID ile ilişkili mide ve duodenal peptik ülserlerin tedavisi


KISA SÜRELİ(<8 HAFTA) KULLANIM İÇİN RÖLATİF ENDİKASYONLAR:

1-Endoskopi negatif reflü hastalığının ilk veya isteğe bağlı tedavisi

2-Fonksiyonel dispepsinin başlangıç tedavisi

3-Araştırılmamış dispepsi

4-Özofagus varislerinin skleroterapi veya bant ligasyonu tedavisinden sonra ülserin önlenmesi

5-Mallory-Weiss yırtıklarından tekrar kanamanın önlenmesi


KISA SÜRELİ (<8 HAFTA) KULLANIM İÇİN ENDİKASYONU OLMAYAN DURUMLAR:

1-Laringofaringeal semptomların ampirik tedavisi

2-Ayırt edilmemiş akut karın ağrısı

3-GÖRH/özofajit ile ilişkili olduğuna inanılmayan akut bulantı ve kusma

4-Herhangi bir izole alt GI semptomlar


Kaynak: Targownik,Laura E., Deborah A. Fisher, and Sameer D. Saini. "AGA clinical practiceupdate on De-prescribing of proton pump inhibitors: expert review."Gastroenterology (2022).