Kognitif Bozukluklarda Ajitasyon

Kognitif Bozukluklarda Ajitasyon

Ajitasyon, demansın her aşamasına değişen şiddetlerde eşlik edebilir.

Demans evresi arttıkça ajitasyonun şiddeti de artar.

Bakım evi hastalarında ajitasyonun kümülatif oranı %60’lara varmaktadır.

Ev koşullarında kognitif bozukluğu olanlarda ajitasyon %8,3 ile %48,9 arasında değişir.

Ajitasyonun haftalık 20 saat fazladan bakım ihtiyacı, sık hastane başvurusu ve uzamış hastane yatışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

NPI* skorundaki bir puanlık artışın hasta maliyetinde %7,6 artış ile;

CMAI** indeksinde bir puanlık artışın ise yıllık bakım maliyetinde %0,5 artış ile ilişkili olduğu bulunmuştur.*NPI: Neuropsychiatric Inventory (Nöropsikiyatrik Envanter)
**CMAI: Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri)

Kaynak: Cummings J. et al. Reduction and prevention of agitation in persons with neurocognitive disorders: an international psychogeriatric association consensus algorithm. Int Psychogeriatr. 2024 Apr;36(4):251-262. doi: 10.1017/S104161022200103X. Epub 2023 Mar 6. PMID: 36876335; PMCID: PMC10480345.

@selmanontan

#demans #ajitasyon #geriatri #klinikinci #geriatrikbilimlerderneği #geriatrics #clinicalpearl #geriatricsturkey #associationofgeriatricscience