21 Eylül Dünya Alzheimer Hastalığı Günü

21 Eylül Dünya Alzheimer Hastalığı Günü

Alzheimer hastalığında erken tanı, yıkıcı etkilerin geciktirilmesi adına önemlidir. Hastalıktan korunmak için ise yapılması gereken sağlıklı yaşlanmaktır.

-

ALZHEIMER HASTALIĞI

Bunama ya da demans, günlük yaşamın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen ilerleyici özellikte unutkanlıkla karakterize kronik bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer hastalığı yaşlılarda görülen en yaygın demans türüdür. 65 yaş ve üzeri bireylerde hastalığın görülme sıklığı her 5 yılda ikiye katlanmaktadır. Alzheimer hastalığınayakalanan bireylerin %95’i 60-65 yaş üzerindedir.

Alzheimer hastalığının ilerleyişi genellikle yavaştır ve olguların çoğunda bellek problemleriyle kendini gösteren bir klinik öncesi evre ortaya konabilir.

Hastalığın erken tanısı, mevcut tedavilerden daha fazla fayda görmeye imkân verir.


HASTALIĞIN İLK BULGULARI NELER OLABİLİR?

• Yakın geçmişteki olayları ve insan isimlerini unutma

• Evin yolunu bulmakta ya da yabancı yerlerde dolaşmakta güçlük

• Kararlar vermede güçlük

• Yemek yaparken sık sık yemeğin yakılması, ev içinde lambaların açık bırakılması, namazlarda şaşırma gibi günlük faaliyetlerin yapılmasında aksaklıklar

• Kişilik değişiklikleri

• Çalıştığı işe ve hobilerine olan ilginin azalması


-Eşiniz, anneniz, babanız yada arkadaşlarınızda bu belirtileri gördüğünüzde uzman görüşü almakta gecikmeyiniz!

-Her unutkanlık demans (bunama) değildir ancak unutkanlıkta doğru bir değerlendirmenin yapılabilmesi için uzman görüşü gerekir.


#dünyaalzheimergünü #21eylül #geriatrikbilimlerderneği #geriatri #worldalzheimersday #associationofgeriatricscience #geriatrics #geriatricsturkey