1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri | Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlıya Yaklaşım

1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri | Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlıya Yaklaşım

22 Eylül 2023 - İzmir

Konu Başlıkları:

Yaşlanan Beyin
Unutkanlığı Olan Yaşlıya Yaklaşım
PreAlzheimer Hastalığı
Hafif Kognitif Bozukluk
Major Kognitif Bozukluk
Demansa Neden Olan Nörodejenerasyonda Biyomarkerlar
Kognitif Sağlık-Alzheimer Önlenebilir mi?
Demansa Genetik Bakış Açısıyla Yaklaşım
Demansta Nöropatolojinin Önemi
Demansta Davranış Bozuklukları
Demans Yönetiminde Uyku
Alzheimer Hastalığına Güncel Yaklaşım
Alzheimer Hastalığında Güncel Tedavi Yaklaşımları
Demansta Non-farmakolojik Yaklaşımlar
Demansta Tamamlayıcı Tıp
Demansta Suplementlerin Önemi
Kognitif Sağlıkta Mikronutrientler: D Vit, B12, Folat
Demansta Nutrisyonel Destek
Parkinson Hastalığı Demansı
Vasküler Demans
Lewy Cisimcikli Demans
Fronto-temporal Demans
Normal Basınçlı Hidrosefali
Tremor
Travmatik Beyin Hasarı
Post-COVID Ensefalopati
Kognitif Bozukluklarda İatrogenez
Kemo-beyin (Chemo Brain)
Geri Döndürülebilir Kognitif Yıkım Nedenleri ve Yönetimi
Parkinson Plus Sendromlarında Kognitif Bozulma
Demanslı Olgularda Kardiyovasküler Risk Faktörleri
Demans-Diyabet-Hipertansiyon-Hiperlipidemi İlişkisi: Olgu Yönetimi
Demans Yönetiminde Yaşlanan Böbrek
Demansta Komorbidite Yönetimi
Deneysel Demans Modelleri
Demansta Hemşirelik Yaklaşımı
Kognitif Sağlıkta Fiziksel Egzersiz
Demans Olgularında Düşmeler-Sarkopeni-Osteoporoz
Hızlı İlerleyen Demans
Demansa Eşlik Eden Deliryum
Demans Hastalarında Uzun Dönem Bakım
Bakım Veren Tükenmişliği

Bilimsel program daha sonra açıklanacaktır.


www.geriatrigunleri2023.com


#geriatrigünleri #kognitifbozukluk #kognitifbozukluğuolanyaşlıyayaklaşım #geriatri #geriatrikbilimlerderneği #geriatricsdays #cognitiveimpairment #approachtothecognitiveimpairment #geriatricmedicine #geriatrics #associationofgeriatricscience #izmir #geriatricsturkey