'5. Dokuz Eylül Geriatri Günleri'

  • '5. Dokuz Eylül Geriatri Günleri'

Hızla yaşlanmakta olan ülkemizde ve dünyada yaşlılara ait sağlık sorunları gün geçtikçe öncelikle tıp dünyasının daha sonra da bu sorunların mali boyutlarının büyüklüğü nedeniyle bütün dünyanın önemli konuları haline gelmeye başlamıştır. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri de direkt olarak maliyet anlamına da gelen yaşlılarda ilaç tedavisi ve ilişkili sorunlardır. ABD'de geriatrik olgular yaklaşık olarak toplumun %15'ini oluştururken yazılan reçetelerin %33'ünün bu bireylere ait olması oldukça çarpıcıdır. Ayrıca ABD'de geriatrik olguların %20'sinin 5'ten fazla kronik hastalığı olduğu, bu bireylerin her biri yılda 14 farklı hekime müracaat ettiği, her biri için yılda 49 reçete yazıldığı ve bütün bu durumların mali karşılığının da  genel sağlık giderlerinin yarısından fazlasını oluşturması bu konunun önemini vurgulamak açısında oldukça önemli olsa gerek. Hem tıbbi hem de mali boyutları nedeniyle son derece önemli olan kalça kırığı, kilo kaybı, düşme, deliryum, depresyon, fonksiyonel ve bilişsel durumda gerileme, mortalite ve morbiditede artmaya sebep olan “Polifarmasi ve Geriatrik olgularda İlaç kullanımı” yıllardır biz geriatristler tarafından her platformda özellikle vurgulanmaktadır.

Sorun büyük olmakla birlikte uygun eğitim ve bilinçlendirmeyle büyük oranda önlenebilme potansiyeline sahip olması umut vericidir. Bu nedenle, biz de 21 Eylül 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde 5. Dokuz Eylül Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi” temasını ele aldık. Günlük pratiğinde geriatrik olguların takip ve tedavisiyle ilgilenmekte olan, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi konusunda dikkatini çekmek, bu konuda ülkemizde ilaç kullanımını daha rasyonel hale getirmek, olası ilaç etkileşimine bağlı gelişebilecek komplikasyonları ve bununla ilişkili sağlık harcamalarının azalmasını arzu etmekteyiz.